ساخت ابنیه سنگین بتنی و فلزی

ساخت ابنیه سنگین بتنی و فلزی

ردیفشرحنوع اجراکارفرما
1تکمیل دانشگاه علوم پزشکی همدان سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ایران
2 بیمارستان امام صادق(ع)-هشتگرداجرای فونداسیون و دیوارهای فاز اول سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی و داروئی
3عملیات محوطه سازی128 واحدی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران 
4پروژه سها 2کارهای تکمیلی سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی داروئی 
5پروژه سیدالشهدا96 واحدیمعاونت تامین مسکن امور جانبازان 
6اجرای بلوک های تعاون ارتش اسکلت فلزی بنیاد تعاون ارتش 
7محوطه سازی میلاد محوطه سازی عمران نیروی زمینی سپاه