پروژه خط تغذیه 24 و 30 اینچ گاز شهر زاهدان

پروژه خط تغذیه 24 و 30 اینچ گاز شهر زاهدان تحت نظارت شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان و مهندسین مشاور نقش آوران توس -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-اجرای خط 24 اینچ و 30 اینچ به ضخامت 0.688 اینچ -0.312 اینچ

2-اجرای دو عدد ایستگاه T.B.S به ظرفیت 10.000 متر مکعب بر ساعت 

3-اجرای ایستگاه حفاظت از زنگ CPS 

4-اجرای عملیات شبکه توزیع 8 اینچ با فشار 60 PSI

5-نصب مارکر نشاندهنده لوله 

6-اجرای حوضچه شیرآلات از 6 اینچ تا 30 اینچ در مسیر خط 

photo_2017-12-13_09-07-43-2909
photo_2017-12-13_09-05-20-8656
photo_2016-10-15_14-36-48-1769
photo_2017-12-13_09-07-01-4918
photo_2017-03-12_09-06-35-1968
photo_2017-12-13_09-13-35-9064
photo_2017-12-13_09-12-57-5794
photo_2017-03-12_09-12-25-1262
photo_2017-03-12_09-01-01-6327
photo_2017-03-12_09-08-34-18