بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 250 تختخوابی  اعصاب و روان شیراز تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی و شرکت مهندسین مشاور گروه 4 -توسط شرکت چاوش راه بنا در دست اجرا می باشد.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل کارهای ابنیه 

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات مکانیکی 

4-اجرای عملیات مرتبط با ساختمان اصلی و جنبی 

5-محوطه سازی بیمارستان 

photo_2022-12-31_11-44-01
1 (32)
photo_2023-03-18_11-22-42
1 (33)