محور همدان -سنندج

باند دوم محور همدان -سنندج تحت نظارت معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها بخش راهسازی منطقه شمالغرب و مهندسین مشاور تردد راه توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

طول کلی قطعه  804/22 کیلومتر می باشد که از کیلومتر000+00 محور همدان سنندج شروع شده و پس از روستای همه کسی به سمت داشبلاغ تا کیلومتر 804/22 انتهای قطعه ادامه دارد .

1-انجام کلیه عملیات خاکی

2-اجرای ساختمان ابنیه فنی

3-اجرای 17 دستگاه پل از کیلومتر 000+00 تا 500+6

4-اجرای 35 دستگاه پل از کیلومتر 500+6 تا 800+22

5-اجرای عملیات روسازی و آسفالت

6-اجرای عملیات حفاظتی شامل احداث کانال –دریواسیون –احداث ساختمانهای فنی لازم

7-احداث پارکینگ در سمت راست و جاده

8-احداث راههای انشعابی در محل اتصال بطول 200 متر  و آسفالت آنها

9-اجرای عملیات خط کشی –تهیه و نصب گاردریل و علائم راه و رنگ آمیزی 
DSC02756-7029
IMG_0654-8279
IMG_0686
IMG_0903