تکمیل محور سنندج - همدان (حدفاصل قروه-داشبلاغ)

پروژه تکمیل محور سنندج - همدان (حدفاصل قروه-داشبلاغ) تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه غرب و مرکز کشور و مهندسین مشاور مشارا توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.