بهسازی محور همدان -گل تپه - علیصدر
پروژه بهسازی مسیر محور همدان -گل تپه علیصدر تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه راه های شمال غرب کشور و مهندسین مشاور وینه سار توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.
photo_۲۰۲۳-۱۲-۰۴_۱۱-۱۶-۵۷
photo_۲۰۲۳-۱۱-۱۳_۰۹-۰۵-۲۵