تکمیل بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر - البرز

تکمیل عملیات بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل عملیات ابنیه و ساختمان

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی
IMG20240116113112
IMG20240116133801