عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند-همدان

پروژه تکمیل عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند -همدان تحت نظارت شرکت ساخت و توسعه زیر بنایی حمل و نقل کشور منطقه شمال غرب و مشاور ره پی طرح -توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد .

عملیات اصلی پروژه:

عملیات اجرایی بهسازی و چهار خطه نمودن مسیر قهاوند -همدان

20220725_111902
20220615_094239
20220608_114213
20220625_095526