پروژه های ابنیه

تکمیل بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر - البرز

تکمیل عملیات بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرز و مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.
ادامه مطلب

طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد

پروژه طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.
ادامه مطلب

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی و شرکت مهندسین مشاور گروه 4 -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

مجتمع قضایی شماره 4 شیراز

پروژه احداث ساختمان،محوطه و ساختمان های جنبی مجتمع قضایی شماره 4 شیراز تحت نظارت دادگستری کل استان فارس و مهندسین مشاور طرح گارنو -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید
ادامه مطلب

پروژه بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر
ادامه مطلب