پروژه های ابنیه

تکمیل بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر - البرز

تکمیل عملیات بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.
ادامه مطلب

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی و شرکت مهندسین مشاور گروه 4 -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

مجتمع قضایی شماره 4 شیراز

پروژه احداث ساختمان،محوطه و ساختمان های جنبی مجتمع قضایی شماره 4 شیراز تحت نظارت دادگستری کل استان فارس و مهندسین مشاور طرح گارنو -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید
ادامه مطلب

پروژه بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر
ادامه مطلب