پروژه های نفت و گاز

پروژه خط تغذیه 24 و 30 اینچ گاز شهر زاهدان

پروژه خط تغذیه 24 و 30 اینچ گاز شهر زاهدان تحت نظارت شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان و مهندسین مشاور نقش آوران توس -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب