بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر-البرز

بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش را بنا اجرا گردیده است .

عملیات اصلی پروژه :

1-احداث اسکلت بیمارستان 

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی 

photo_2018-07-29_14-21-33
photo_2018-07-29_14-21-49