تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-تکمیل عملیات ابنیه و ساختمان 

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات مکانیکی 

IMG_20190805_123829
20201226_100605-3449
photo_2018-07-29_09-41-23
20201221_101829-3020
20201226_100656-4731
20200502_174403
20201226_101237-5158
1-4926
20201226_100101-8933
20200331_113826
20200527_094244-4364
20200730_120532-3976
20201226_101539-35
photo_2018-07-29_09-40-29