راه آهن همدان-سنندج

عملیات زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان-سنندج تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه منطقه یک راه آهن و مهندسین مشاور هراز راه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1-اجرای عملیات خاکی بر روی مسیر یا خارج از مسیر

2-اجرای عملیات ابنیه فنی شامل آبروها -پلها دیوارها و کارهای حفاظتی

3-احداث پلهای بزرگ

4-اجرای عملیات زیرسازی ایستگاه ها دو سر واقع در محدوده کیلومتر 250+66 الی 350+67 بطول 1100 متر و ایستگاه قروه حد فاصل کیلومتر 500+86 الی 000+88 بطول 1500 متر و ایستگاه آونگان حد فاصل کیلومتر 550+101 الی 750+102 به طول 1200 متر

5-اجرای سکوی باری و مسافری و یا راهروها

6-اجرای دو باب ساختمان ایستگاه ها و نصب علائم و ارتباطات با زیربنای 250 مترمربع

7-اجرای عملیات زیرسازی و روسازی راههای ارتباطی

8-احداث 18 دستگاه گذرگاه یا تقاطع غیر همسطح

9-احداث جاده سرویس و نصب علائم راهنمایی

photo_2018-07-29_13-06-00
photo_2018-07-29_13-05-37
photo_2018-07-29_13-04-09
photo_2018-07-29_13-08-53
photo_2018-07-29_13-04-34
photo_2018-07-29_13-04-26